Product was successfully added to your shopping cart.Pokračovať v nákupe

Informácie o prevádzkovateľovi

 • Hold C, s.r.o.
 • 469, 946 39 Patince
 • zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 727/N
 • IČO: 52822826
 • DIČ: 2121149481
 • IČ DPH: SK2121149481
 • Dozorný orgán:
  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj,
  Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1,
  Odbor výkonu dozoru,
  tel. č. 037/772 02 16 fax č. 037/772 00 24

Napíšte nám správu